Feb. 16, 2010

qar kiristali

qar kiristali

köktin tamghan qar kiristali,
sizar yürekke weten qedrini,
leylep yürgen soghuq tiniqlar,
eslitermu yarning hidini?

qar yüzide chaqnighan jilwe,
eksimidur rohim süriti?
kirpik qishimda süzük bir tamche,
quchaqlaydu eslimilerni.

köpkök asman, ap'aq zimin,
arida sen söyüp liwimni,
érip kétisen qarchuqlirimda,
qaldurup meng'güge sirliringni.
14-hud, shehri Ulm